خدمات پشتیبانی

  • سرويس، تعمیر و نگهداري مراکز داده، سایت­های كامپيوتري اداره­ها، بانك­ها، بيمارستان­ها، دانشگاه­ها و شرکت­های دولتی و خصوصی
  •  پشتيبانی، سرويس، تعمیر و نگهداري اتاق سرور سازمان­ها