• مشاوره در زمینه تهیه تجهیزات سخت افزاری و زیرساخت شامل: مرکز داده­ها و تجهیزات مربوطه
  • مشاوره در خصوص ایجاد زیرساخت شبکه­های کامپیوتری و مخابراتی (کابلی و بی­سیم)
  • مشاوره در زمینه طراحی و تولید نرم­افزار
  • مشاوره در زمینه طراحی، تولید و گسترش برنامه­های کاربردی
  • مشاوره در خصوص پشتیبانی تجهیزات رایانه­ای
  • مشاوره در زمینه استقرار سیستم­های مدیریت امنیت اطلاعات